Disclaimer

Het doel van deze website / Global Health Club is om informatie te verstrekken.
Het zou niet als medisch advies moeten worden geïnterpreteerd en is niet bedoeld om uw conditie te diagnosticeren, te behandelen of te genezen of om advies van uw arts of andere zorgverlener te vervangen.
Besproken informatie is bedoeld om gezondheid en genezing te ondersteunen. NIET ter vervanging van medische behandeling.
Of u nu reguliere behandelingen, alternatieve behandelingen of beide kiest, het is belangrijk dat u nauw samenwerkt met een arts of zorgverlener om uw conditie goed te diagnosticeren, te behandelen en uw voortgang te controleren.

The purpose of this website / Global Health Club is to convey information.
It should not be interpreted as medical advice, and is not intended to diagnose, treat or cure your condition, or to be a substitute for advice from your physician or other healthcare professional.
Info discussed is intented to support health and healing, NOT to replace medical treatment.
Whether you choose conventional treatments, alternative treatments, or both, it is imperative that you work closely with a doctor or healthcare professional to properly diagnose and treat your condition, and to monitor your progress.

Share
Share
Translate »